Mendlovo náměstí

soutěž - 1.cena (2018)

Urbanisticko-architektonická vyzvaná jednofázová ideová soutěž

Lokalita Starého Brna má díky své poloze blízko centra a vysokému podílu volných parcel velký rozvojový potenciál. Mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. Spolu s předpokládaným zahušťováním okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území, a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. Návrh se zaměřuje na definování nových veřejných prostor - pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé čtvrtě.