novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě / napříč nárožím

soutěž - 1.cena (2018)

Protnutí bloku diagonálním průchodem při příchodu od mostu Sýkor otvírá průhledy na kostel a nabízí alternativu k cestě do centra i zpět.  Vzniká tak otevřený veřejný prostor svázaný s navrhovaným parterem odcloněným od dopravy.

Rozdělením hmoty na menší objekty definuje lidské měřítko zástavby v kontrastu s masivní novou zástavbou v blízkém okolí. Terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu umožňuje osvětlit  a proslunit byty a zároveň definují nový atraktivní až komorní veřejný prostor.


autoři: Michal Palaščák, Michal Poláš, Jan Flidr

vizualizace: Janoušek & Havlíček visualisations