modrá lávka

soutěž Lávka Holešovice Karlín (2017) - finále

Lávka z Karlína do Holešovic je koncipována jako tenká linka spojující oba břehy a protínající ostrov Štvanice v jeho nejexponovanější části. Hlavním visuálním prvkem je subtilní konstrukce a přísná lineární geometrie. Lávka je osazená na niveletu karlínského protipovodňového valu, kde se projevuje jako modrá cesta mezi stromy.
Chodec či cyklista pohybující se z tohoto břehu nebude stoupat, ale míří přímo, přes křižovatku s rampou a schodištěm, ke středu lávky. Tady se potkává s vyhlídkovým molem a dál klesá k břehu Holešovic. Těsně před napojením na nábřežní chodník se lávka vetkne do rozšíření. To umožňuje bezpečné prolínání chodců a cyklistů v tomto exponovaném místě. Toto kladivové zhlaví umožňuje neinvazivní budoucí napojení na cyklostezku či chodník na sníženém nábřeží. Lávka je na nízké niveletě, dostává tak v prostoru Štvanice lidské měřítko a umožnuje příznivější nástup. Může sloužit i jako pavilon či altán stává se součástí ostrova. Utilitárnost lávky je podtržena modrou barvou všech částí včetně povrchu
chodníku. Uvědomujeme si obvyklost této barvy u mostových konstrukcí, a přesto ji používáme a dotahujeme na hranici abstrakce. Výsledný dojem je umocněn subtilním tyčovým zábradlím ukrývajícím liniové osvětlení v rovině madla. Návrh sleduje prožitek a potřeby chodce či cyklisty a pracuju zejména s jeho vlastním perspektivou při pohybu přes Vltavu. Lávka se nestává sebestředným elementem, ale ve svém pojetí se tím blíží spíše funkci městského mobiliáře než sofistikované inženýrské stavbě.