O mně

V roce 2009 začal studovat na fakultě architektury v Brně, při čemž zároveň realizoval první projekty menších staveb. Mezi lety 2013 a 2015 se učil u česko-švýcarského architekta, profesora Ivana Kolečka. Diplomantské téma Pět smyslů v architektuře, přineslo vznik několika tematických projektů, workshopů, výstav, cest do zahraničí a vyvrcholilo obhajobou titulu na téma Termálních lázní v Yverdonu. 

Po absolutoriu následoval pětiletá spolupráce s Michalem Palaščákem v „dílně“ a část pracovního nasazení začíná směřovat také do vlastních projektů. Zároveň se dynamicky rozvíjela spolupráce s výtvarnou skupinou ArtConsultancy, kde dnes doplňuje tým různorodých umělců, se zaměřením na výstavnictví a expozice. Od roku 2021 má společně s Miroslavem Břemkem vlastní kancelář v Opavě v objektu bývalé kotelny.

 

praxe 

 

vlastní studio v Opavě /od 2020 >>>

člen tvůrčí skupiny Art Consultancy  s.r.o. /od 2017 >>>

kmenový architekt v Dílně / Brno, Michal Palaščák /2015-19/              

ateliér Pět smyslů u prof. Ing. arch. Ivana Kolečka/FA v Brně/2013-15/

Fakulta architektury VUT v Brně/2009-13/

ZUŠ Opava/příprava na studia architektury/2007-09/

SPŠ Stavební v Opavě / pozemní stavitelství/2005-09/             

 

Mimo to se snaží být aktivní ve veřejném diskuzi o zlepšení prostředí města a přinášet nové pohledy do světa stereotypů. Neboť co je pro nás normální, se i bez ohledu na přežitost a nefunkčnost může stát samozřejmým a akceptovaným. V rámci projektu opavasecondhadizaceprostoru volně vstupuje do společenské diskuze na téma veřejného prostoru a jeho proměn v návaznosti na vylidňování centra města Opavy.