pod hladinou

workshop / ateliér Ivana Kolečka FA VUT

spolupráce: Jaroslava Brhelová

Dvoudenní workshop se zabýval propojením předmětu diplomové práce, tedy Nových lázní ve švýcarském Yverdonu a pobřeží města. Vytvořili jsme prostor pro ponoření návštěvníka pod vodní hladinu neuchatelského jezera a následné vynoření. Parafráze na ponoření těla do vodní lázně, ale v suchém provedení. Ponoření pro každého.