není jedno, co se děje v Opavě

urbanismus / vlastní dokumentace dění v centru Opavy

Projekt žije: https://www.facebook.com/opavasecondhadizaceprostoru

Secondhandizace je jev, který napadá a mění centra měst. Lidé už nemají důvod trávit čas ve veřejném prostoru města. Proč?

Městský prostor tak jak jsme jej využívali, ulice - parter - nákup - setkávání, se přemístil jinam. Dnes se scházíme před výlohami v nákupních centrech. Centra měst jsou zasažena odlivem kvalitní náplně v parteru města. Výlohy na uličních tepnách měst jsou lemovány bistry, secondhandy, hernami, cedulemi - k pronájmu. 

Testovaným subjektem se v tomto projektu stává Opava. Chodím městem a sleduji jeho proměnu. Sleduji úpadek i růst. Dokumentuji zpustlé výlohy, ale i krásné nové příklady návratu zmizelé funkce zpět. Nové kavárny, vinárny či knihkupectví mě těší, ty zaniklé trápí.