za diplom

diplomová práce / ateliér Ivana Kolečka FA VUT

“Vnímání architektury pěti smysly, se pro mě stalo záchytným bodem uvažování o prostoru. Uvědomění si, pro koho domy stavím, kdo a jak je bude užívat. Myslím, že navrhování architektury pro pět smyslů člověka, mě nutí oprostit se od formy a zamýšlet se nad situací a prostředím, které vytvářím.
Nutí mě procházet se domem a řešit atmosféru prostoru o kousek dál, než jen po její estetickou složku.”

Nejzásadnější část lázeňského souboru je pojata jako struktura budov, které prostupují lázeňským parkem. Ty mají společný podzemní svět, ze kterého vyrůstají jednotlivé funkce živicí lázně – bazény, léčba, rehabilitace, wellness, vstupní hala, administrativa s kavárnou. Celý architektonický projev se může chápat jako místo vývěru blahodárného pramene na vzduch, které zvrásnil zemský povrch, přinesl zemské teplo a vytvořil jedinečné místo v rámci kantonu Vaud. Spojení elementů vody, ohně, země a vzduchu. Budovy pak mají jeden jasný směr průchodu místem.
Jednotlivé podélné bloky budou z betonu, který však ve své přírodní surovosti bude komplementovat s celoročním cyklem popínavé a rostoucí zeleně. Historický budovy si vedle hmoty nových lázní, postupně zarůstajících zelení, budou žít svým autonomním způsobem, funkčně však budou propojeny skrzva hotel a restauraci. Znovu se tady stanou pavilony v parku.