kdo je připraven, není překvapen

dřevostavba / ateliér Báry Ponešové FA VUT

Podstatou návrhu je reagovat na stále se měnící počet skautů v jednotlivých oddílech. To vedlo k umístění čtyř požadovaných kluboven do dvou průběžných tubusů ve kterých lze vůči sobě klubovny zvětšovat či zmenšovat na úkor chodby. Chodba se pak stává hravým společenským prostorem.