2580 m.n.m. (SW)

horská chata / ateliér Ivana Kolečka FA VUT

situace do které vstupuji / CABANE RAMBERT VYHOŘELA


Útulna ve švýcarských Alpách již nevyhovuje svým požadavkům. Nové zadání si žádá dvakrát zvětšit pobytovou plochu. K tomu naše zadání dotváříme vyhořením kamenné útulny.
zůstávají jen obvodové zdi a terasa ohrazena zídkou. Stojím před otázku: 

Dostavovat nebo bourat? 
Využít čtyři zdi, jimiž je stále definován prostor staré útulny? 
Chovat se pietně? 
Nebo situaci více pozměnit a vytvořit u stávající terasy nový objem?

Cítím, že čtyři zdi by příliš omezovaly nový program. Teď je možnost místo posunout dál, tak jak už se to v historii útulny dvakrát stalo. Stará útulna byla jistě pro mnohé místní symbolem tohoto místa, ale právě oni chtějí také útulnu rozšířit, aby získali žádaný komfort a místo se stalo dostupnějším i pro svátečnější turisty.