okurky a sýr

ocelový skelet / ateliér Ivana Kolečka FA VUT

Koncept Městské tržnice je založen na třech úrovních, které promluvily do výsledné podoby, dle jejich významu pro místo. 
Rovina 1 / město - Úvodní rozhodnutí hmoty tržnice vycházelo ze směrů daných kolištěm - hradbami. Navázání na Benešovu třídu a nový průtah k ulici Vlhké vytvořili jasný ortogonální rámec do něhož je vepsána půdorysná stopa. 
Rovina 2 / plovoucí zastřešení - Půdorys je zastřešen nahodile vystavěnou strukturou desek, která je podepřena v rozích polygonů. Spolu s utilitární průhlednou fasádou bez zdánlivých řádů vytváří rozverný prostor, který je opět uklidněn jasným řádem vnitřku. 
Rovina 3 / stánky - Poslední vrstvu tvoří svět stánků, restaurace, kulinářského klubu či vinotéky. Vytváří uvnitř jasně uchopitelné tržiště, rozdělené do osmi bloků ohraničených komunikacemi.

Vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ivan Koleček
Konzultant: Ing. arch. Lukáš Pecka