budoucnost centra Brna / pod kolejištěm

soutěž - finálové kolo

 hodnocení poroty: Budova nádraží je umístěna nad tělesem železniční trati, což přispívá k snadnému pěšímu propojení mezi historickým centrem a nově vznikajícím jižním sektorem města. Prostupnost je podpořena i navrhovanou demolicí stávající poštovní budovy. Předprostor nádraží od jihu však působí nerozhodně, podobně jako věžové obytné domy na jižním okraji řešeného území a schematicky pojatá bloková zástavba.


Na její západní hranu navazuje prostor rekreačního parku, který pokračuje po obou březích řeky Svratky a jehož atraktivita se zvyšuje díky vedení městského okruhu tunelem. V parku se rovněž počítá s využitím historického viaduktu obohaceného o novou kolonádu, která spolu s umělým jezírkem vytváří rekreační rámec. Vzniká tak nový charakteristický prvek celoměstského významu, třebaže jeho náplň je formulována poněkud vágně.

autoři: Michal Palaščák, Michal Poláš, Martin Bělkovský, Miroslava Šešulková, Kryštof Foltýn, Norbert Obršál, Lukáš Černý, Tomáš Babka a Jan Kristek